Anbi

Omdat wij ANBI gecertificeerd zijn geven wij graag inzage in ons financieel beleid

Statutaire naam:

Stichting House of Hope Deventer

KvK nummer:

56880790

RSIN:

852345069

Bankrekening:

NL24INGB0006598110 t.n.v. Stichting House of Hope Deventer te Deventer

Postadres:

House of Hope Deventer, Grevelingenstraat 1, 7417 TA Deventer

Doel en missie van Stichting House of Hope Deventer:

In verschillende wijken van Deventer wordt hulp geboden aan mensen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen religie of herkomst. De stichting werkt vanuit een christelijke identiteit die haar motiveert en inspireert. De stichting is er voor iedereen en vat haar missie samen in de slogan “wij helpen mensen”.
De komende jaren willen we graag uitgroeien tot een krachtige vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met sociale en maatschappelijke activiteiten die in tal van wijken in Deventer te vinden zal zijn. Wij werken er naar toe dat in meerdere wijken van Deventer  “Houses of Hope” zullen ontstaan.

Visie:

“We werken niet verkondigend (vanuit een missionaire intentie) maar wel vanuit de levende hoop dat God mensen wil redden uit hun nood (een missionaire dimensie). Oftewel, we werken niet vanuit een missionaire intentie maar wel vanuit een missionaire dimensie!”

Samenstelling van het Bestuur:

  • Voorzitter: Napel ten, H.
  • Secretaris: Govers, S.A.H.M.
  • Penningmeester: Bardelmeijer, H.R.
  • Lid: Napel ten, J.

Beloningsbeleid:

Stichting House of Hope Deventer is bij uitstek een organisatie die werkt met vrijwilligers en kent geen beloningen toe.

Verkort Beleidsplan 2015 – 2018/2020

Onze samenleving staat de komende jaren een ingrijpende verandering te wachten. Door middel van nieuwe wetgeving draagt de overheid in korte tijd allerlei taken over aan lokale gemeenten. Daarnaast is er een duidelijke verandering in het beleid van de overheid waar in wordt opgeroepen om een nieuwe attitude te ontwikkelen namelijk de: Participatiemaatschappij.

Hoewel de overheid bij wet heeft vastgelegd dat zij iedere burger wil vrijwaren van armoede, blijkt telkens weer dat regelingen tekort schieten. Aan House of Hope  de taak om te helpen waar geen helper is.

Beheer vermogen

Beheer van het vermogen van de stichting wordt uitgevoerd door penningmeester Erik Bardelmeijer  (Accountantskantoor).

0
Statuten en doelstellingen

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

House of Hope wil mensen in Deventer hoop geven door praktische hulp te verlenen en zo hun ‘welzijn’ vergroten.