Financiën

Omdat wij ANBI gecertificeerd zijn geven wij graag inzage in ons financieel beleid

INKOMSTEN

Giften zijn welkom op rekeningnummer: NL24 INGB 0006 5981 10 ten name van. Stichting House of Hope Deventer

Uw gift is fiscaal aftrekbaar!

Sponsoring: De manier waarop de stichting geld werft zijn:

 • Bijdrage van de gemeente Deventer
 • Bijdrage vanuit kerken
 • Giften van particulieren
 • Giften door bedrijven
 • Opbrengst uit activiteiten

UITGAVEN

De financiële middelen van de stichting worden gebruikt voor:

 • Ontmoeting ( activiteiten en gratis lunchmaaltijden voor bezoekers)
 • Relatie ( koffie uurtje gratis)
 • Dienen; praktische klussen
 • Educatie (o.a. “leren omgaan met geld”)

Organisatiekosten:

 • Telefoon/Internet
 • Huisvesting
 • Administratie
 • Vervoer
0
Inkomsten en uitgaven

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

House of Hope wil mensen in Deventer hoop geven door praktische hulp te verlenen en zo hun ‘welzijn’ vergroten.