Giften

Wij zijn een stichting die leeft van giften. Steun ons bij ons werk om mensen te helpen.

Giften zijn welkom op rekeningnummer: NL24 INGB 0006 5981 10 ten name van. Stichting House of Hope Deventer

Uw gift is fiscaal aftrekbaar!

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

House of Hope wil mensen in Deventer bemoedigen en opbouwen door praktische hulp te verlenen en zo hun ‘welzijn’ vergroten.