NIEUWSFLITS

 • Toch op vakantie

 • Wanhoop

 • Schalkhaar

 • Burendag 2019

 • Testament

 • Nieuw hekwerk

 • Een nieuwe start

 • Gezin uit Eritrea

 • Sterfgeval

 • Vervuilde woning

 • Pas op de plaats

 • Vinyl

 • Druk

 • Bouwers

House of Hope Deventer

Toch op vakantie

Zomerse herinneringen

Wanhoop

Via de Gemeente Deventer werden wij in contact gebracht met een wanhopige jonge moeder. Inhoudelijk kunnen we er niets over zeggen. Maar zoals we heel vaak constateren begint het licht weer een beetje door te breken, na een stevige opruimbeurt door House of Hope. Een frisse doorstart na een complexe situatie is nu weer mogelijk

Schalkhaar

In een speciale editie schreven wij u vlak voor de zomer dat we een Egyptsche familie over hadden gebracht vanuit Katwijk aan Zee naar het AZC in Schalkhaar. Na jarenlang in grote onzekerheid te hebben geleefd  hebben ze nu een verblijfsvergunning gekregen. Het bijzondere is dat ze nu weer in Schalkhaar wonen. De vorige huurder had veel spullen voor hen in de woning achtergelaten. De ontbrekende spullen hebben wij als House of Hope kunnen aanvullen zoals o.a. een boxspring, prinsessen bed, gasfornuis en koelkast.

Ook hebben we de achterpoort verbreed zodat de scootmobiel en bakfiets (voor vervoer kinderen) achter de woning geplaatst kan worden.

Burendag 2019

Het begint een vaste en goede gewoonte te worden om in de wijk waar we als House of Hope zitten,  mee te doen met Burendag. Ook dit jaar was het weer heel gezellig en vele contacten werden gelegd!

 

Testament

Vlak voor de zomer hebben we een gesprek gehad met een ernstig zieke, jonge vrouw. Het einde naderde en ze riep onze hulp in om, na haar overlijden, de woning te ontruimen en voor goede overdracht te zorgen naar de woning coöperatie. Om mogelijke misverstanden te voorkomen werd dit notarieel vastgelegd. Onlangs is ze overleden en hebben we ons aan de gemaakte afspraken gehouden. Veel spullen zijn inmiddels al weer doorgezet naar mensen die dat dringend nodig hadden. 

Nieuw hekwerk

Onlangs is een vrouw verhuisd naar een seniorenwoning. Helaas bleek de toegang, om achter haar woning te komen veel te smal. Daardoor werd het lastig om de boodschappen in de woning te krijgen. Met vereende krachten werd op een regenachtige dag dit euvel verholpen en werd ook nog het laminaat iets ingekort omdat dit helemaal bol begon te staan. Al met al een prima resultaat!

Een nieuwe start

Via Dimence werden we in contact gebracht met een vrouw. Het lukte haar niet om de tuin en zolder opgeruimd te krijgen. Ze komt uit een moeilijke situatie en heeft keihard gewerkt om binnenshuis de boel op orde te krijgen. Het ziet er prachtig uit! Maar dan buitenshuis daar moest nodig wat aan gedaan worden. Met een groot team zijn we er flink tegenaan gegaan waardoor een nieuwe start mogelijk werd gemaakt. Het ziet er weer top uit!

Gezin uit Eritrea

Op een wonderlijke wijze werd onlangs een gezin uit Eritrea herenigd. Dochter was al eerder naar Nederland gevlucht en de rest is versnipperd overgekomen en nu zijn ze weer bij elkaar. Vreugde was helemaal compleet nu ze ook een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Een volledige flat moest worden aangekleed waaraan House of Hope een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren!

Sterfgeval

We werden gebeld door woning coöperatie Rentree en ze vertelden ons dat een huurder onlangs was overleden. Omdat nabestaanden geen aanspraak op de inboedel maakten werd de inboedel aan House of Hope gegund. Men gaf aan dat we al regelmatig huurders van de coöperatie weer op weg hadden geholpen. Rentree vond het een goed idee de inboedel aan ons te schenken, temeer omdat er prachtige spullen stonden. Natuurlijk hebben we dit aanbod geaccepteerd en hebben de volledige woning ontruimd. Inmiddels hebben al weer veel spullen een goede bestemming gekregen.

Vervuilde ruimte

Via  het Meldpunt Bijzondere Zorg werden wij in contact gebracht met een man waarvan de woning vervuild was. Een aardige man maar helaas kreeg hij het maar niet voor elkaar om zijn woning op orde te krijgen. Het was wel flink aanpoten maar ook deze woning ziet er nu weer toonbaar uit. Het Zorgteam heeft toegezegd voor regelmatige begeleiding/schoonmaak te gaan zorg dragen. Tof dat we krachten kunnen bundelen en Hope kunnen uitdelen aan de mensen in benarde situaties!

Pas op de plaats

Kom net terug van een bezichtiging. Het betreft iemand die we in het verleden al eens hebben geholpen en destijds was het ook dramatisch. Een jaar geleden hebben we de betreffende persoon verhuisd en al die spullen waren heel erg vies. Gezien zijn leefwijze had het geen zin om deze situatie te verbeteren en eigenlijk is daar tot op heden helaas niets in gewijzigd. Nu komt dan de vraag of we willen helpen om zijn flat weer op orde te krijgen. We hebben afgesproken dat we voorlopig niets doen want eerst moeten er concrete toezeggingen komen m.b.t. regelmatige schoonmaak en begeleiding. Mocht dat er komen dan zullen we trouwens niet gelijk alles in één keer aanpakken maar onze hulp in stukjes knippen. We ruimen bijvoorbeeld eerst alleen het balkon op dat nu vol staat met vuil. Als na verloop van tijd de vervuiling op het balkon weer terug komt dan heeft het geen zin om de rest ook aan te pakken. We wachten af.

Vinyl

Onlangs werd we benaderd door Iriszorg met de vraag of we een cliënt, die lang in de opvang heeft gezeten, wilden helpen met haar seniorenwoning. O.a. werd er vinyl gelegd, een werkje dat we zo af en toe als uitzondering doen.

Druk

Diverse instanties weten ons goed te vinden en we kunnen net zo’n beetje het hoofd boven water houden. Ook begint het besef goed door te dringen dat we ons inzetten op plekken waar echt sprake is van een knel – of noodsituatie.

Bouwers

Voor een goede continuering van onze werkzaamheden zijn we dringend op zoek naar personen die maandelijks € 8,50 (dit is jaarlijks € 102,-) over zouden willen maken. Op dit moment zijn er 49 “bouwers” betrokken en heel graag zouden wij dit uit willen breiden naar VIJFENZEVENTIG (75) bouwers!

Pakt u deze uitdaging op en bouwt u mee aan een HOUSE of HOPE?!

Benodigde betalingsgegevens treft u hieronder aan!

Graag o.v.v.: “BOUWSTEEN”

rekeningnummer:

NL24INGB0006598110

WIJ HELPEN MENSEN

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die, vanuit een christelijke identiteit, de helpende hand reikt naar hen die zich in een knelsituatie bevinden zonder hierbij onderscheid te maken naar religie of herkomst.

We willen een open en respectvolle ontmoeting tussen mensen stimuleren, de leefbaarheid in de wijk/stad vergroten en het persoonlijk welzijn van mensen bevorderen.

Onze slogan is dan ook: “Wij helpen mensen“.

Bouwt u mee aan “ons” HUIS!

Voor een goede continuering van onze werkzaamheden zijn we dringend op zoek naar personen die maandelijks € 8,50 (dit is jaarlijks € 102,-) over zouden willen maken. Op dit moment zijn er 46 “bouwers”betrokken en heel graag zouden wij dit uit willen breiden naar VIJFTIG (50) bouwers!

Pakt u deze uitdaging op en bouwt u mee aan een HOUSE of HOPE?!

Benodigde betalingsgegevens treft u hieronder aan!

Graag o.v.v.: “BOUWSTEEN”
rekeningnummer:
NL24INGB0006598110
HOUSE OF HOPE

Info over House of Hope:
Bezoekadressen : zie onze website voor openingstijden en aanvangstijden voor lunch en diner!

Rivierenwijk, Grevelingenstraat 1, Deventer
Borgele, Dreef 1, Deventer
Telnr. : 06-22783677
Email : info@houseofhopedeventer.nl
Website : www.houseofhopedeventer.nl

GIFTEN ZIJN WELKOM op rekeningnummer:
NL24INGB0006598110 t.n.v.
Stichting House of Hope Deventer
Uw gift is fiscaal aftrekbaar

Deel dit bericht

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

House of Hope wil mensen in Deventer hoop geven door praktische hulp te verlenen en zo hun ‘welzijn’ vergroten.