NIEUWSFLITS

 • Jonge moeder met dochter

 • Vaatwasser

 • Wand plaatsen

 • Vader en dochter

 • Vervuilde woning

 • Nieuwe woonruimte

 • Iraans eten

 • Vervuilde woning

 • Veel plezier

 • Opruimen

 • Jongeman

 • Revalideren

 • Uit eten

 • Sinterklaas

 • Vervuilde woning en dan verhuizen

 • Oproep

 • Opslagruimte

 • Verkoop

 • Donatie

 • Bouwers

House of Hope Deventer

Jonge moeder met dochter

Moeder met dochter

Via Vivens werden wij in contact gebracht met een jonge moeder die zich in een complexe situatie bevond. Ze woonde met haar dochter bij haar ouders in en vanwege de slechte gezondheid van beide ouders (vader helaas terminaal) was thuis wonen niet langer een optie. Ze beschikte gelukkig al wel over een andere woonruimte, zelfs al maanden, maar het lukte haar maar niet om de woning op orde te krijgen zodat ze er met haar dochter kon gaan wonen. Het leggen van de vloer was bijvoorbeeld al een groot obstakel. Wij hebben ons graag ingezet om deze obstakels te slechten. Gelukkig is er nu toch weer wat rust gekomen in de nog steeds complexe situatie en kon ze met haar dochter hun nieuwe woning betrekken.

Moeder met dochter

Vaatwasser

Via Meldpunt Bijzondere Zorg werd ons gevraagd of wij toevallig nog een vaatwasser in onze opslag hadden staan. De vaatwasser was voor iemand met een ernstige vorm van MS, dus zeker geen overbodige luxe. Heel toevallig hadden we nog een prachtige machine staan, een wat kleinere versie (geschikt voor 1-persoonshuishouden) en ook dat kwam heel goed uit.

Vaatwasser

Wand plaatsen

In onze vorige flits schreven we al over een gezin uit Eritrea waar we tal van benodigdheden naar toe hebben kunnen brengen. Gezien de gezinssituatie was er ook dringend behoefte aan een extra slaapkamer. Als afronding van deze hulpvraag hebben we onlangs een wand geplaatst waarmee een extra slaapkamer werd gerealiseerd. Probleem weer opgelost!

Wand plaarsen 2Wand plaatsen

Vader en dochter

Via het Leger des Heils werden wij in contact gebracht met een vader en dochter die in een wat rommelige situatie leefden. Een paar uurtjes werk en het ziet er al weer heel wat beter uit.

Vervuilde woning

Een man woont in een vervuilde woning en gelukkig is hij nu samen met zijn broer aan het opruimen geslagen. Via Meldpunt Bijzondere Zorg werd ons gevraagd of we nog over een wasmachine beschikten om ook dit probleem op te lossen en heel toevallig….

Wasmachine

Nieuwe woonruimte

Nieuwe woonruimte

Via Iriszorg werden wij in contact gebracht met een jongeman die onlangs een woonruimte had gekregen. Geen budget beschikbaar om het in te richten en er was een dringende behoefte om het toch iets gezelliger voor hem te maken. Gelukkig hadden we nog een stuk vinyl in onze opslag liggen om de kale vloer te lijf te gaan. Verder hebben we nog een paar andere spullen kunnen brengen om het wat aangenamer te maken, waaronder een gitaar. We hoorden namelijk over zijn muzikaliteit vandaar!

Gitaar

Iraans eten

Iraans eten

Elke maandagavond hebben we een eetgroep van zo’n 25 personen waarvoor altijd een heerlijke maaltijd wordt klaar gemaakt. Dit keer werd de maaltijd verzorgd door 2 personen uit het AZC, die beiden als vrijwilliger meedraaien met House of Hope. Applaus was hun deel voor het overheerlijke Iraanse gerecht.

Iraans eten

Vervuilde woning

Vervuilde woning

Via Interakt Contour werd ons gevraagd of wij hen met een aantal spullen konden helpen, waaronder een stoel en bed-benodigdheden. Ze waren een cliënt aan het helpen en aan deze zaken was dringend behoefte. Gelukkig konden we daar in voorzien.

Veel plezier

We hebben trouwens altijd veel plezier in het werk. Ontzettend gelachen over de vliegende vaart van één van onze medewerkers.

Veel plezier

Opruimen

Opruimen

Via ’s Heerenloo werden we in contact gebracht met een vrouw met een verstandelijke beperking. In woning en berging was er een dringende behoefte om zaken weer op orde te brengen. Het ziet er nu weer prima uit.

Jongeman

Via Iriszorg werd ons gevraagd of we een jongeman van huisraad zouden kunnen voorzien. Hij had onlangs een woonruimte gekregen maar geen meubilair om dat in te richten. Gelukkig hadden we de noodzakelijke spullen voorradig.

BankIngerichte woning

Revalideren

Dochter nam contact met ons op om hulp in te roepen. Moeder bleek onlangs een nieuwe heup te hebben gekregen en na een herstelperiode bij het P.W. Jansen verpleeghuis kon ze nu weer naar huis om verder te revalideren. Probleem was echter dat de woning aardig volstond en het lopen met een rollator vrijwel onmogelijk was. We hebben de woning weer opgeruimd en verschillende zaken afgevoerd en moeders kan thuis komen.

Uit eten

De decembermaand is de maand waar het gevoel van eenzaamheid vaak intens wordt ervaren. Mede daarom voor ons een reden om er eens gezellig op uit te gaan. We hebben met elkaar een heerlijke avond gehad en van het eten en elkaars gezelschap genoten.

Uit eten

Sinterklaas

Elk jaar besteden we daar natuurlijk aandacht aan en met de bezoekers van House of Hope hebben we een heel leuk spel gedaan. Lachen, gieren en brullen…

SinterklaasSinterklaas

Vervuilde woning en dan verhuizen

Vervuilde woning en verhuizen

Het Meldpunt Bijzondere Zorg vroeg letterlijk: cliënt kan (uit een sterk vervuilde woning) verhuizen, maar hoe krijgen we dit verhuizen voor elkaar..? Al eerder hadden we op dit adres geholpen en zagen eigenlijk gelijk in dat dit een prachtige gelegenheid voor cliënt zou zijn om schoon schip te maken. Een gigantische klus waar heel veel uren in zijn gaan zitten maar meer dan de moeite waard. In de oude woning hing altijd een vieze doordringende geur en het was een uitdaging om daar ook mee af te rekenen. In de nieuwe woning werden alle wanden gesausd, vloeren gelegd en tevens hebben we cliënt uit onze opslag allerlei mooie spullen laten uitzoeken. Samen met het Meldpunt Bijzondere Zorg en thuiswerker zetten wij ons in om herhaling te voorkomen.

Vervuilde woning en verhuizen

Oproep

Zoals u ook in deze flits (en vorige flitsen) hebt kunnen lezen kunnen we regelmatig personen heel blij maken met prachtige spullen. Het gaat dan vaak om bijvoorbeeld: witgoed, meubilair, slaapmogelijkheden, servies, bestek, fietsen enz. Daarom de oproep: “mocht u nog prachtige spullen hebben waarvan u afstand wilt doen, zou u dan in overweging willen nemen deze aan House of Hope te doneren”.
We benadrukken sterk dat het dan om nog prachtige spullen moet gaan, dus niet iets waar toch nog iets aan mankeert. We hopen op u begrip hiervoor, graag willen we namelijk onze naaste echt verrassen.
Het helpt als u van het voorwerp een foto maakt, dan kunnen we beter inschatten of we er als House of Hope wel/niet iets mee kunnen.
Niet boos worden als we aangeven het aangebodene toch niet te willen hebben, hieraan liggen vaak meerdere redenen ten grondslag.

Opslagruimte

Tussen de bedrijven door zijn we ook druk geweest in onze opslag ruimte. We hebben bijvoorbeeld voor een goede opslag van bedden en kasten een speciale wand getimmerd.

Opslagruimte

Verkoop

Model auto

Als organisatie groeien we op allerlei terreinen en navenant ook onze uitgaven. Sinds de opening van House of Hope in 2012 lopen we altijd keurig in de pas en hebben we onze uitgaven altijd  voldoende kunnen afdekken. In 2020 zullen onze uitgaven verder gaan toenemen en als we in de pas willen  blijven lopen dan zullen ook onze inkomsten moeten gaan toenemen. We zoeken daarom naar verschillende mogelijkheden. Met ingang van 2020 willen we incourante spullen via Marktplaats en mogelijk via een soort van garageverkoop gaan verkopen. Soms krijgen we bijvoorbeeld ook hele mooie spullen aangeboden die we bij onze hulpverlening niet kunnen gebruiken maar waarvan de opbrengst door verkoop wel weer geweldig is voor House of Hope. Laatst hadden we bijvoorbeeld deze auto (bouwpakket) gekregen en deze werd voor € 500,00 via Marktplaats verkocht. Echt super!

Donatie

Natuurlijk is een financiële bijdrage ook zeer welkom. Deze gift is, omdat we een ANBI-status hebben, aftrekbaar van belastingen. Het rekeningnummer van House of Hope Deventer is: NL24INGB0006598110. Graag overmaken o.v.v.: gift.

Van de Redactie:

Dit verzoek willen wij van harte bij jullie aanbevelen. Want wij zien vanaf de zijlijn de enorme inzet, betrokkenheid van de medewerkers bij House of Hope. Met als resultaat dat veel mensen op weg geholpen worden in vaak hopeloze situaties.

Tenslotte

We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen toe en een gezond en zeer gezegend 2020!

Kerstkaart

Bouwers

Voor een goede continuering van onze werkzaamheden zijn we dringend op zoek naar personen die maandelijks € 8,50 (dit is jaarlijks € 102,-) over zouden willen maken. Op dit moment zijn er 50  “bouwers” betrokken en heel graag zouden wij dit uit willen breiden naar VIJFENZEVENTIG (75) bouwers!

Pakt u deze uitdaging op en bouwt u mee aan een HOUSE of HOPE?!

Benodigde betalingsgegevens treft u hieronder aan!

Graag o.v.v.: “BOUWSTEEN”

rekeningnummer:

NL24INGB0006598110

WIJ HELPEN MENSEN

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die, vanuit een christelijke identiteit, de helpende hand reikt naar hen die zich in een knelsituatie bevinden zonder hierbij onderscheid te maken naar religie of herkomst.

We willen een open en respectvolle ontmoeting tussen mensen stimuleren, de leefbaarheid in de wijk/stad vergroten en het persoonlijk welzijn van mensen bevorderen.

Onze slogan is dan ook: “Wij helpen mensen“.

Bouwt u mee aan “ons” HUIS!

Voor een goede continuering van onze werkzaamheden zijn we dringend op zoek naar personen die maandelijks € 8,50 (dit is jaarlijks € 102,-) over zouden willen maken. Op dit moment zijn er 49 “bouwers”betrokken en heel graag zouden wij dit uit willen breiden naar VIJFENZEVENTIG (75) bouwers!

Pakt u deze uitdaging op en bouwt u mee aan een HOUSE of HOPE?!

Benodigde betalingsgegevens treft u hieronder aan!

Graag o.v.v.: “BOUWSTEEN”
rekeningnummer:
NL24INGB0006598110
HOUSE OF HOPE

Info over House of Hope:
Bezoekadressen : zie onze website voor openingstijden en aanvangstijden voor lunch en diner!

Rivierenwijk, Grevelingenstraat 1, Deventer
Borgele, Dreef 1, Deventer
Telnr. : 06-22783677
Email : info@houseofhopedeventer.nl
Website : www.houseofhopedeventer.nl

GIFTEN ZIJN WELKOM op rekeningnummer:
NL24INGB0006598110 t.n.v.
Stichting House of Hope Deventer
Uw gift is fiscaal aftrekbaar

Deel dit bericht

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

House of Hope wil mensen in Deventer hoop geven door praktische hulp te verlenen en zo hun ‘welzijn’ vergroten.