NIEUWSFLITS

 • Verzamelaar

 • Bedden gezocht

 • Vervuild appartement

 • Renovatie

 • Woning op orde krijgen

 • SKK kozijnwacht Assen

 • Gordijnen

 • Nieuwe aanhanger

 • Schuur

 • Eindejaars donatie

 • Tenslotte

 • Bouwers

House of Hope Deventer

Verzamelaar

Via het Sociale Team werden wij benaderd over een kwestie die zich al jaren voortsleepte. Een oudere mevrouw had van alles en nog wat naar haar woning gesleept. De woning stond dan ook stampend vol en er was feitelijk een onleefbare situatie ontstaan. Mevrouw was inmiddels bij haar dochter gaan wonen zodat er meer rust zou komen en ook betere controle over de handel en wandel van mevrouw.  Het grote probleem dat nog restte…, de woning nog moest worden ontruimd! Met ons team zijn we aan de slag gegaan en hebben de woning in zes dagen verdeeld over een periode van één maand, leeg kunnen krijgen en de netelige situatie op kunnen lossen. Onze nieuwe stortkoker bleek een uitkomst!

Bedden gezocht

Door het Meldpunt Bijzondere Zorg werd ons gevraagd of wij 2 bedden konden regelen voor een vader en zoon. Zo’n opslag waar wij gelukkig over beschikken is dan echt een uitkomst. Vader en zoon slapen inmiddels prinsheerlijk in prachtige bedden.

Vervuild appartement

Via het Meldpunt Bijzondere Zorg werden wij in contact gebracht met een jongeman die in een ernstig vervuilde woning leefde. Eerder had hij aangegeven zelf aan de slag te willen gaan maar omdat dit gewoon niet lukte werd onze hulp ingeroepen. Het lastige was wel dat het appartement zich op de bovenste etage bevond en dan heel wat trappen genomen moesten worden om zaken te kunnen oplossen, maar gelukkig is dat ook weer gelukt! Nu de boel aan kant is kan er structurele hulp worden ingeschakeld.

Renovatie

Via de huisarts en het Sociale Team werden wij in contact gebracht met een oudere man waarvan de woning binnenkort gerenoveerd zou gaan worden. Bij voorinspectie had de woningcorporatie aangegeven niet aan de slag te kunnen gaan, tenzij er eerst grondig opgeruimd zou gaan worden. Met ons team zijn we een dag flink aan de slag geweest bij deze zeer vriendelijke man en hebben een acceptabele situatie kunnen creëren voor de aanstaande renovatie.

Woning op orde krijgen

Via Dimence werd onze aandacht gevraagd voor een situatie van een van hun cliënten. Er was een woning voor hun cliënt beschikbaar gekomen maar hij had, o.a. vanwege fysieke klachten, grote moeite om de woning op orde te krijgen. Feitelijk beschikte de persoon in kwestie al enkele weken over de sleutel maar er kwam maar geen beweging in. Een paar man uit ons team hebben de woonkamer behangen en later hebben we ook nog een prachtige koelkast uit onze opslag kunnen brengen. Dit bleek een dusdanig positief effect te weeg te brengen dat de werkzaamheden in een eindfase zijn beland. Het gaat nu lukken om voor het einde van het jaar te verhuizen.

SKK kozijnwacht Assen

Iemand uit onze achterban werkt bij SKK Kozijnwacht uit Assen. Dit bedrijf stimuleert haar werknemers om te sparen voor initiatieven die een positief effect hebben op de samenleving. Het gespaarde geld wordt door het bedrijf verdubbeld en gaat naar projecten die door werknemers worden voorgedragen. Ook House of Hope Deventer werd voorgedragen en vervolgens ook, samen met enkele anderen, uitgekozen. Binnenkort kunnen wij een bijschrijving van € 650,00 tegemoet zien en daar zijn we ontzettend blij mee.

Gordijnen

Regelmatig krijgen wij vanuit onze achterban nog zeer goede gordijnen aangeboden. Tijdens de bezoeken aan onze opslag is men vaak blij verrast dat we in sommige gevallen ook daarin kunnen voorzien. Gordijnen uitzoeken is een ding maar dan natuurlijk ook in de gewenste maat zien te krijgen.
Gelukkig zijn we ook handig met naald en draad!

Nieuwe aanhanger

Zoals bekend werd onze aanhanger in het voorjaar gestolen. Iemand uit onze achterban startte spontaan een crowdfunding waarmee binnen 24 uur door 70 donateurs totaal € 2245,= werd geschonken. Het heeft even geduurd maar inmiddels hebben wij een schitterende aanhanger kunnen aanschaffen. Kosten (inclusief wielklemmen en disselslot) vrijwel gelijk aan het bedrag dat werd gedoneerd. Het is een open aanhanger geworden zodat we die kunnen inzetten bij ernstig vervuilde situaties. Ook langs deze weg willen we de donateurs heel hartelijk bedanken voor hun gift. Echt geweldig dat jullie dit hebben willen doen!

Schuur

Via het Meldpunt Bijzondere Zorg werd ons gevraagd of wij konden helpen om een schuur weer opgeruimd te krijgen. Vanwege privacy kunnen we er verder niets over zeggen behalve dan dat de open aanhanger bij deze klus een uitkomst bleek te zijn.

Eindejaar donatie

House of Hope groeit en bloeit en dat loopt hand in hand met stijgende kosten. Op zich een gezonde situatie alleen moeten onze inkomsten dan wel gaan toenemen. Wij willen u in overweging geven een eindejaar donatie te doen aan House of Hope en dat kan op rekeningnummer:

NL24 INGB 0006598110
Samen staan we sterk!

Tenslotte

Het afgelopen jaar werd plotseling, geheel onverwachts, overschaduwd door een gemeen virus. Een virus dat vrijwel alles op de kop zette en dat nog steeds doet. Er gloort echter licht aan het einde van de tunnel en er zullen weer betere tijden gaan aanbreken. Wij moedigen u aan om te zien naar elkaar en daar te helpen waar dat nodig is.
We wensen jullie allemaal hele fijn feestdagen toe en een gezond en zeer gezegend 2021!

Bouwers

Voor een goede continuering van onze werkzaamheden zijn we dringend op zoek naar personen die maandelijks € 8,50 (dit is jaarlijks € 102,-) over zouden willen maken. Op dit moment zijn er 74 “bouwers” betrokken en heel graag zouden wij dit uit willen breiden naar HONDERD (100) bouwers!

Pakt u deze uitdaging op en bouwt u mee aan een HOUSE of HOPE?!

Benodigde betalingsgegevens treft u hieronder aan!

Graag o.v.v.: “BOUWSTEEN”

rekeningnummer:

NL24INGB0006598110

WIJ HELPEN MENSEN

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die, vanuit een christelijke identiteit, de helpende hand reikt naar hen die zich in een knelsituatie bevinden zonder hierbij onderscheid te maken naar religie of herkomst.

We willen een open en respectvolle ontmoeting tussen mensen stimuleren, de leefbaarheid in de wijk/stad vergroten en het persoonlijk welzijn van mensen bevorderen.

Onze slogan is dan ook: “Wij helpen mensen“.

Bouwt u mee aan “ons” HUIS!

Voor een goede continuering van onze werkzaamheden zijn we dringend op zoek naar personen die maandelijks € 8,50 (dit is jaarlijks € 102,-) over zouden willen maken. Op dit moment zijn er 74 “bouwers” betrokken en heel graag zouden wij dit uit willen breiden naar HONDERD (100) bouwers!

Pakt u deze uitdaging op en bouwt u mee aan een HOUSE of HOPE?!

Benodigde betalingsgegevens treft u hieronder aan!

Graag o.v.v.: “BOUWSTEEN”
rekeningnummer:
NL24INGB0006598110
HOUSE OF HOPE

Info over House of Hope:
Bezoekadressen : zie onze website voor openingstijden en aanvangstijden voor lunch en diner!

Rivierenwijk, Grevelingenstraat 1, Deventer
Borgele, Dreef 1, Deventer
Telnr. : 06-22783677
Email : info@houseofhopedeventer.nl
Website : www.houseofhopedeventer.nl

GIFTEN ZIJN WELKOM op rekeningnummer:
NL24INGB0006598110 t.n.v.
Stichting House of Hope Deventer
Uw gift is fiscaal aftrekbaar

Deel dit bericht

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

House of Hope wil mensen in Deventer hoop geven door praktische hulp te verlenen en zo hun ‘welzijn’ vergroten.