Privacyverklaring

Hier vindt u onze privacyverklaring

“House of Hope”: is een vrijwilligersorganisatie die, vanuit een christelijke identiteit, de helpende hand reikt naar hen die zich in een knelsituatie bevinden zonder hierbij onderscheid te maken naar religie of herkomst. We willen een open en respectvolle ontmoeting tussen mensen stimuleren, de leefbaarheid in de wijk/stad vergroten en het persoonlijk welzijn van mensen bevorderen.
Bij de verzameling van de persoonsgegevens worden de volgende regels gehanteerd:

1. Uitsluitend de persoonsgegevens die ons worden verstrekt door betreffende personen worden verzameld.

2. Ieder persoon heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar gegevens.

3. De gegevens worden niet doorgegeven aan anderen en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij benodigd zijn, dat wil zeggen uitsluitend voor toezending van nieuwflitsen /vriendenbrieven of nieuwsberichten per e-mail en voor de verantwoording van giften van onze donateurs en ingediende hulpvragen.

4. Wanneer geen donaties meer worden gegeven en/of de toezending van nieuwsberichten niet meer gewenst is worden de gegevens zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen één jaar uit het databestand verwijderd. Controle op de uitvoering daarvan wordt minimaal jaarlijks gedaan.

5. De gegevens worden uitsluitend verstrekt aan de penningmeester en aan degenen binnen onze stichting die belast zijn met de verzending van nieuwsflitsen, vriendenbrieven en nieuwsberichten.

6. Het databestand wordt off line bewaard en is beveiligd met een wachtwoord dat alleen is bekend gesteld aan degenen die belast zijn met het onderhoud van het databestand.

7. Op de website van House of Hope worden geen cookies verzameld. De website is beveiligd met een SSL certificaat. De gebruikte software voor de website wordt ten behoeve van de beveiliging maandelijks bijgewerkt.

8. In principe worden alleen algemene gegevens over het werk van House of Hope op de website en of nieuwsflits gepubliceerd. Persoonlijke gegevens, waaronder foto’s worden alleen gepubliceerd met toestemming van betrokken personen.

9. Voor de gepubliceerde foto’s van personen en kinderen is expliciete toestemming gevraagd en verkregen van betrokkenen of diens ouders/voogd.

10. Foto’s op de website worden, met uitzondering van eventueel de naam, niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens.
* Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u een mail sturen naar: info@houseofhopedeventer.nl

Klik op: Privacy verklaring HOH def voor het pdf formaat.

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

House of Hope wil mensen in Deventer hoop geven door praktische hulp te verlenen en zo hun ‘welzijn’ vergroten.